Obchodní podmínky

Registrací na Bigbity.cz souhlasíte s následujícími obchodními podmínkami:

1. Souhlasíte se zpracováním osobních údajů ze zákona č. 101/2000 Sb. a dalších navazujících. Profil můžete nechat zrušit, když nám napíšete a údaje o Vás budou vymazány. Souhlasíte, že můžete dostat e-maily ohledně novinek a akcí, z těchto e-mailů se ale můžete jednoduše odhlásit v patičce e-mailu.

2. Zavazujete se za obsah, který nahráváte na náš server. Nebudete nahrávat žádné viry, ani jiným způsobem škodit dobrému jménu bigbity.cz. Pokud se domníváte, že obsah porušuje jakákoliv práva, napište nám prosím na email. Tento obsah bude ihned odstraněn a uživatel, který obsah nahrál pokárán. V případě opakovaného nebo hrubého porušení pravidel mu může být kompletně smazán profil.

3. Děláme vše s nejlepším vědomím a svědomím, poskytujeme hudebním fanouškům obsah, který mají rádi. Snažíme se server bigbity.cz udržet bezpečný, ale pokud nastanou jakékoliv problémy, zříkáte se jakýchkoliv práv na svůj obsah umístěný na bigbity.cz.

4. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na bigbity.cz, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli bigbity.cz, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.

5. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).

 

PRÁVA K VKLÁDANÉMU OBSAHU

1. Uživatel, který vkládá jakýkoliv obsah potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na bigbity.cz a jeho zpřístupnění dalším uživatelům bigbity.cz a jiným osobám (veřejnosti).

2. Umístěním obsahu na bigbity.cz souhlasíte se zpřístupněním obsahu veřejnosti s tím, že z tohoto titulu nemáte vůči bigbity.cz ani komukoliv jinému nárok na jakoukoliv úplatu nebo protihodnotu.

3. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.

4. Provozovatel Bigbity.cz nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Bigbity.cz.

5.Co se týká obsahu umístěného na Bigbity.cz jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených zákonem (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).
Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez informování uživatelů. Znění aktuálních podmínek bude vždy na této stránce.